Preventie


Vrijwel iedereen krijgt een gezond en gaaf gebit mee vanaf zijn geboorte. Vanaf 6 jaar breekt het blijvend gebit door en daar moet je het dan de rest van je leven mee doen.
Anders dan de meeste lichaamsweefsels is het gebit nauwelijks in staat beschadigingen te repareren. Ondanks vele materialen en technieken is niets zo mooi en duurzaam als een natuurlijke tand. Heel belangrijk om daar zuinig op te zijn en weefselverlies te voorkomen.

Tanden ondergaan gedurende het leven:

*erosie en afslijting:
Doordat we de laatste jaren andere eetgewoonten hebben gekregen vindt er meer erosie plaats op de glazuuroppervlakken. Het aantal eet- en drinkmomenten per dag is de laatste decennia, met name bij de jeugd, verdubbeld. Bovendien is alles wat we eten en drinken veel zuurder geworden door allerlei toevoegingen van smaakstoffen. Al die extra's buiten de drie hoofdmaaltijden is voor het glazuur te veel en dat wordt na een aantal jaren erg dun of verdwijnt zelfs. Daar krijg je niet zo gauw last van en echt bedreigend is het niet, maar het gebit wordt er wel lelijker van en restauraties zoals composiet, moeten vaker vervangen worden. Dan is er ook nog gevaar voor erosie tgv. agressief tanden poetsen. Als te vaak met grote druk op bepaalde plaatsen wordt geboend dan verdwijnt het tandvlees en zijn op het blootliggende worteloppervlak de sporen van de tandenborstel te zien. Tenslotte vindt er afslijting plaats als gevolg van knarsen en kaakklemmen. Ook dat levert korte en afgesleten tanden op. Veel mensen doen er verstandig aan om 's nachts een gebitsbeschermer te dragen. Soms is ook dat nodig als er sprake is van kaakgewrichtsklachten.

*bacteriële processen:
Op de tanden vormt zich tandplak. Dit is een wit (nauwelijks) zichtbare slijmerige laag die zich op het tandoppervlak vormt. Er zitten zeer veel bacteriën in die op zich niet veel kwaad kunnen tenzij er veel suikers in de buurt zijn. Wordt de plak niet verwijderd en zijn er veel koolhydraten in de voeding dan ontstaan gaatjes in het glazuur die zich later snel kunnen uitbreiden in het onderliggende dentine. De gaatjes moeten zo snel mogelijk worden opgespoord en behandeld. De meeste plak hoopt zich op rondom het tandvlees en heeft zo zijn invloed om tandvleesontstekingen en alles wat daarmee samenhangt. Roken geeft niet alleen een ontsierende aanslag op de tanden maar heeft ook een zeer slechte invloed op het verloop van gevorderde tandvleesontstekingen.

*trauma:
Ongevallen waarbij tandletsel ontstaat zijn helaas niet altijd te voorkomen. Wel kan er veel ellende worden voorkómen door bij sporten als hockey een gebitsbeschermer te dragen. Gebruik het gebit niet waar het niet voor bedoeld is. Daar zijn scharen en tangen voor gemaakt.