Implantaten


Als een tand of kies verloren gaat is één van de oplossingen een implantaat gedragen kroon. Een implantaat geplaatst in het kaakbot zou je kunnen vergelijken met een plug in de muur. De plug is dan het implantaat, de schroef het abutment en daarop wordt een kroon bevestigd.
Met implantaten voorzien van een titanium oppervlak is ruime ervaring sinds de jaren 70 toen de bijzondere verbinding tussen titanium en bot in Zweden werd ontdekt. Eigenlijk wordt het implantaat een geheel met het kaakbot. In de onderkaak duurt dat 3 maanden en in de bovenkaak 4 maanden. Daarna kunnen de opbouw en kroon aangebracht worden en samen bieden zij dan een langdurige en voorspelbare oplossing.

Als er voldoende bot aanwezig is om een implantaat aan te brengen is de ingreep vrij eenvoudig en kan in onze praktijk uitgevoerd worden. De behandeling vindt plaats onder lokale anesthesie, vergelijkbaar met normale tandheelkunde behandelingen. De nabezwaren zijn minimaal, enige zwelling en napijn die met normale pijnstillers te bestrijden is.

Indien er onvoldoende bot is dan zal een zogenaamde bot-augmentatie uitgevoerd moeten worden. Daarvoor is een verwijzing naar een implantoloog noodzakelijk. Gebruikmakend van eigen bot of een bot vervangend materiaal wordt de noodzakelijke basis van bot gecreëerd. Het eigen bot is meestal afkomstig uit een ander gebied van de kaak dat niet bij de implantatie betrokken is. Plaatsen waar botaugmentatie nodig is zijn de zijdelingse delen van de bovenkaak in verband met de nabijheid van de kaakholten. Ook in het front moet er vaak geaugmenteerd worden. Het spreekt vanzelf dat deze behandelingen meer impact hebben, meer nabezwaren en kostenverhogend zijn. Vooraf wordt één en ander duidelijk besproken.

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de gedragingen van het tandvlees rondom het implantaat. Daarbij zijn veel vooruitgangen geboekt met als resultaat dat het tandvlees gezond blijft en dat de vorm die van de natuurlijke tanden evenaart. Dit is vooral van belang is het esthetische gebied zoals bij de voortanden. Soms zijn daar wel extra ingrepen voor nodig.

Een veel toegepaste vorm van implantatie is als ondersteuning van een volledige prothese in een tandenloze kaak. 2 of meer implantaten hebben dan geen kroon maar een constructie die een klikverbinding met een uitneembare prothese mogelijk maakt. Deze voorziening is een enorme verbetering bij het draagcomfort van de prothese en wordt in bijzondere gevallen door verzekeringen vergoed.